Nápověda

Vstupní webová stránka

Jelikož aplikace mapující fyzickou přístupnost budov načítá vždy jednu konkrétní budovu, slouží vstupní webová stránka se seznamem fakult a mapkou Brna jako rozcestník, s jehož pomocí je možné rychlý výběr provést.

Ať už pro výběr využijete seznam v levé části stránky, nebo značky přímo v mapovém podkladu, potvrdíte svou volbu poklepáním na malé okno s názvem a fotografií budovy, o níž máte zájem a které se po výběru otevře v mapě. Následně budete přesměrováni do samotné aplikace virtuálního průvodce.
 

 

Aplikace pro prohlížení virtuálního průvodce


 

Aplikace nabízí následující informační materiál a funkce:

 • panoramatické a statické snímky strategických bodů dané budovy, které jsou relevantní pro samostatný pohyb osob s pohybovým postižením
 • textové popisy jednotlivých scén zahrnující především technické specifikace (rozměry, způsob ovládání potenciálních technických zařízení využitelných pro překonání výškových bariér apod.)
 • interaktivní plán jednotlivých podlaží, na němž jsou vyznačeny nasnímané body a kde je barevnou výsečí indikován směr právě nabízeného pohledu
 • navigační aparát umožňující pohyb napříč jednotlivými patry (příp. i budovami)
 • navigační aparát pro ovládání aktuální scény (směrové šipky, přiblížení scény apod.) 
 • vodicí šipky a linie naznačující ideální průchod danou budovou mezi klíčovými body

Základní ovládání aplikace:

 1. pomocí navigačního aparátu v zápatí obrazovky — především pro natáčení obrazu, příp. návratu do výchozího bodu konkrétní scény
 2. pomocí interaktivního plánu podlaží — rychlé střídání jednotlivých bodů, příp. ruční natáčení výseče pro dosažení žádaného pohledu na danou scénu
 3. pomocí vodicích linií — pro plynulý přechod mezi jednotlivými nasnímanými body
 4. částečně pouze pomocí myši/prstu v případě dotykových displejů — tažením obrazu pro otočení scény
 5. částečně pouze pomocí klávesnice — pomocí směrových šipek pro vertikální či horizontální otáčení náhledu